Ahmediyye Risalesi ve Nefesler kitabını indir

Ahmediyye Risalesi ve Nefesler
Mısır’da yaklaşık beş asır varlığını sürdüren Bektaşi geleneğinin son postnişini olan Ahmed Sırrı Dedebaba, aynı zamanda 20. yüzyılda Bektaşîliğin en önemli temsilcilerinden biridir. Hayatı ve eserleri ile Bektaşiliğin yakın tarihine ışık tutan son Dedebaba, Ahmed Sırrı Dedebaba, Arapça olarak kaleme aldığı Ahmediyye Risalesi isimli eserini ve Türkçe nefeslerini bizlere yadigar bırakmıştır. Hazret-i Pir Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı, Bektaşi tarikati, Mısır’da Bektaşiliğin tarihsel gelişimi ve Kaygusuz Sultan Dergahı hakkında bilgilerin verildiği Risale’de, müellifin kendi otobiyografisi ile mürşidi ve kendisinden önceki postnişîn Mehmed Lütfi Baba’nın biyografisinin yanı sıra, Bektaşilerce okunan dua ve zikir metinleri de yer almaktadır. Tarikatin Mısır serüveninin özellikle son yirmi yıllık evresine dair müellifin naklettiği bilgiler, yalnızca Bektaşiliğin tarihi ya da bu topraklardaki tasavvufî faaliyetler açısından değil, Türkiye ve Arnavutluk gibi Bektaşiliğin güçlü olduğu ülkelerdeki birtakım dini ve siyasi gelişmelerle, bunların arka planları hakkında da önemli ipuçları ihtiva etmektedir. Bu çalışmada Ahmediyye Risalesi’nin tercümesi, Dedebaba’ya ait nefesler, kendisine ithafen kaleme alınmış şiirler ve bazı nesirler yer almaktadır. Daha önce yayınlanmamış fotoğraflarla zenginleştirilen kitap, okuyucuyu, Kaygusuz Abdal Hazretleri ile başlayan ve Mısır’daki son mirasçısı olan Ahmed Sırrı Dedebaba’nın hayatı ve eserleri ile günümüze kadar uzanan nazenin bir gelenekle buluşturuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir