Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği kitabını indir

Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği
İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye’nin iktisadi ve siyasal yaşamında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Siyasal anlamda yaşanan en büyük değişiklik, çok partili yaşama geçilmesi olmuştur. İktisadi anlamda yaşanan değişiklik ise 1930’lu yıllardan beri uygulanmakta olan devletçilik etkisini yitirerek yerini daha liberal uygulamalara bırakmıştır. Devletçiliğin etkisinin azaltılması konusunda uğraş veren kurumlardan birisi de İstanbul Tüccar Derneği olmuştur. Ticaret sermayesinin sesini duyurmak için 1947 yılında Ahmet Hamdi Başar’ın öncülüğünde bir grup tüccar tarafından kurulmuş olan İstanbul Tüccar Derneği basta dış ticaret, devletçilik ve vergi konusu olmak üzere birçok konuda kurmuş olduğu komisyonlar aracılığıyla önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul Tüccar Derneği’nin en önemli çalışmalarından biri de toplanmasına öncülük ettiği
1948 Türkiye İktisat Kongresi’dir. Kongre resmî otorite dışında toplanmış olması açısından bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
İstanbul Tüccar Derneği görüşlerini yaymak amacıyla 1948 yılından itibaren Türkiye
İktisat Mecmuası’nı yayınlamaya başlamıştır. Türkiye İktisat Mecmuası dönemin Türkiye’sinin iktisadi ve sosyal yapısını yansıtmış ve yaklaşık 8 yıl boyunca yayınlanmıştır.
Murat Sever bu çalışmasında bu dergiyi temel alarak İstanbul Tüccar Derneği’ni ve savunduğu liberal ekonomi görüsünü derinlemesine incelemekte.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir