Alman Kültüründe Türk İmgesi III kitabını indir

Alman Kültüründe Türk İmgesi III
“Alman Kültüründe Türk İmgesi III”, 16. Yüzyılda özgün ve etkin bir örnekle, Andreas Osiander’le başlamaktadır. 16. Yüzyıl, Türk ve Türkiye imgesi açısından etkili, kalıcı, her türden ve çok sayıda yapıtın oluşturulduğu ve yayımlandığı tarihsel bir dönemdir. Bu dönemin belirleyici kişiliği, Alman kültür tarihini her bakımdan devindirmiş, dönemin toplumsal, dinsel ve siyasal güçler dengesinin köklü değişikliklere uğramasına belirgin katkıyı yapmış olan Martin Luther’dir. Luther’in yanı sıra Türklere ilişkin irdelemeleriyle öne çıkan bir başka kişilik, Andreas Osiander’dir. Osiander de, izinde yürüdüğü Luther’in ürünleri gibi, Papa vi İmparatorun Hıristiyanlığın özünü bozuma uğrattığı ve bunun sonucu olarak Hıristiyanların Türklere karşı yenik düştükleri savını konulaştırır. Osiander, giderek belirginleşen dünyasal ve akılcı görüşlere karşı, salt dinsel yaklaşımı sürdürmek isteyen umarsız bir tutucudur. Bu yönüyle Alman toplumunun akılcılaşma sürecine ve Türk-Alman tanışmasına çok ciddi katkılar yapamamıştır….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir