Antrenörlük ve Takım Psikolojisi kitabını indir

Antrenörlük ve Takım Psikolojisi
Elinizdeki kitap, özellikle antrenörlük psikolojisi, takım psikolojisi, sporun sosyal psikolojisi, eğitim spor psikolojisi ve sporda performans psikolojisinin çeşitli konularını içermektedir. Bu bağlamda kitap, antrenörlük ve kazanma felsefesi, sporda grup süreçleri, başarılı antrenörlük, etkili liderlik, antrenörlük ve sporcu tipleri, iletişi motivasyonu gibi konulara yer verirken, sağlıklı bir spor yi şanlısının geçirilmesi, başarılı sonuçların alınması, yüksek per formansının yakalanması ve sürdürülmesi için önem taşıyan noktalar üzerinde de durmaktadır.

Kitap ayrıca sporda vizyon, misyon, ustalık, oyuncu transferleri, gizli oyuncular, psikolojik strateji, taktik ve beceriler, kazanma sonrası kazanma psikolojisi, ekol olma, sistem, stil, yaratıcılık, zeka, duyguları kontrol etme, seyirci ve taraftarların performansa etkisi, psikolojik yorgunluk ve zorlanma gibi konuları başarı ve performansla ilişkili olarak irdelemekti Kitap, spor psikolojisi alanında çalışma yapanlar için bir kay_ nak niteliğinde olduğu kadar teknik direktör, antrenör, spo yöneticisi, sporcu, spor öğretmeni, spor seyircisi ve taraftar beden eğitimi ve spor bölümü öğrencileri ve öğretim elemanla rı için de değerli olabilecek bilgi ve görüşleri içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir