Baykan Sezer’de Doğu-Batı Sorunu kitabını indir

Baykan Sezer’de Doğu-Batı Sorunu
Sosyolojinin hem evrensel hem de yerel karaktere sahip olması Türk sosyolojisi ve Türk sosyologlarıyla ilgili çalışmalara ayrı
bir önem kazandırmaktadır. Nitekim Baykan Sezer, Türk sosyolojisinin ve Türk toplumunun konuları ve sorunları üzerine özgün görüşleri olan ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan bir Türk sosyoloğudur. Sorunlara Doğu-Batı çatışması temelinde yaklaşan Sezer, Doğu’yu da Batı’yı da iyi tanımamız ve bilmemiz gerektiğinin altını önemle çizmek suretiyle, bu konuda önemli bir eksiklik olan bilgi ve ona bağlı olarak gelişen ilgi eksikliğinin konuları ele almadaki esas sorun olduğunun belirlemesini yapmaktadır. Bu bağlamda; Doğu toplumları için önerilen modellerde amacın, Doğu’yu Batı’ya benzetmek olduğu saptamasıyla günümüzdeki küresel toplum önerilerinin asıl çıkış noktasını açıkça gözler önüne sermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir