Bektaşi Risaleleri kitabını indir

Bektaşi Risaleleri
Bektaşî tarikati, Cumhuriyet sonrası tasavvuf araştırmaları içinde en çok ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Ancak tüm gayretlere rağmen, bu nâzenin yol hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konulduğunu söyleyemeyiz.

Elinizdeki eser, dergâhların açık olduğu zamanda yaşamış, devrinin ârif ve kâmil mürşidlerinden feyz almış, âlim bir Bektaşî babasının kaleminden çıkmış olup, bu sahada önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Hasan Cemâlî Baba’nın risâleleri, “Vahdet-i vücûd hakkında Bektaşîlerin itikadı nedir? Bektaşîler zındık mıdır? Yoksa gürûh-ı nâcîden midir? Bektaşîlik hakkındaki hangi hususlar yanlış anlaşılmaktadır? Bektaşî âyin-i cemindeki ritüellerin tasavvufî anlamları nelerdir? Bektaşîyim diyenler nelere dikkat etmelidir? Bektaşî erkânını kimler nasıl bozdu, erkânın esası nedir?” gibi pek çok soruya cevap vermektedir.

Nazar-ı Cemâlî Baba seçer kallâşı
Cevherle karışmış olsa çay taşı
Taklîd kabûl etmez aslâ Bektaşî
Kem ayârı tanur çeşm-i urefâ
HÜ DOST!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir