Beyin ve Sinir Cerrahisinde Görülen Nadir Vakalar kitabını indir

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Görülen Nadir Vakalar
Bölüm 1 Frontal Kemik Ksantomu
Bölüm 2 Kompleks Odontoid Kırığının Anterior Transnazal
Endoskopik Rezeksiyon ve Posterior
Oksipito-Servikal Enstrümentasyon ile Tedavisi
Bölüm 3 Primer Odağı Servikal Vertebra Olan Metastatik
Malign Mezenkimal Tümörde Vaka Yönetimi
Bölüm 4 Dev Oksipital Ensefalosel Chiari Tip III Olgusu
Bölüm 5 Sagittal Sinüsü Çaprazlayan Büyüyen Kafatası Kırığı
Bölüm 6 Lumboperitoneal Şant Takılan Pseudotümör
Serebri Tanılı Hastada Şantın Batına Migrate Olması
Bölüm 7 Kauda Ekuina Sendromu; Üç Olgu Eşliğinde Acil
Bir Durumun Tedavi Stratejisi
Bölüm 8 Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Dura İçine
Yerleşen Mermi Çekirdeği Olgusu
Bölüm 9 Primeri Belli Olmayan Torakal Epidural Abse
Bölüm 10 Lomber 1-2 Seviyesinde Vertebra Posteriorundan
L1 Korpus Arka Duvarına Uzanan Nörolojik Defisit
Oluşturmayan Kesici Alet Yaralanma Olgusu
Bölüm 11 İntraserebral Hematomu Olan Opere Edilen ve Patolojisi
Renal Hücreli Karsinom Olarak Raporlanan Hasta
Bölüm 12 Yoğun Bakım Takibinde İlerleyen Torakal 2-3
Fraktürü Olgusu
Bölüm 13 Yetişkin Hastada Spinal Ekstradural Kitle İmajı
Veren Torakal Araknoid Kist
Bölüm 14 Kranial Kitle Görünümlü Alveolar Ekinokok Olgusu
Bölüm 15 Spinal Tümörü Taklit Eden Sekestre Lomber Disk
Bölüm 16 Spinal Epidural Hematom Olgusu
Bölüm 17 Anterior Kominikan Arter Anevrizması Cerrahisi
Sonrasında Gelişen Miyokard Enfarktüsü ve
İntraventriküler Hematom Olgusu
Bölüm 18 Serolojisi Brucella Tespit Edilen Torakal Fraktür
Nedeniyle Opere Edilen Patolojis Pott Çıkan Olgu
Bölüm 19 Üç Aylık Alt Ekstremite Plejisi ile Getirilen Servikal
Menengiom Vakası
Bölüm 20 Ankilozan Spondilitli Hastada Travma Sonrası
Servikal Chance Kırığı ve Geç Gelişen Torakal
Kırık Birlikteliği Olgusu
Bölüm 21 Çocukluk Çağında Nadir Bir Quadripleji Nedeni:
Nöroenterik Kist

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir