Bilim Tarihi ve Kültür Yazıları kitabını indir

Bilim Tarihi ve Kültür Yazıları
Bilim tarihinin incelenmesi bir sentez konusudur, diğer bir deyimle elle tutulur metinlere dayanan bir değerlendirmedir. Dolayısıyla bu tür bir sentezi yapmak isteyen kişilerin o toplumdaki bu tür kaynaklara ihtiyacı vardır. İşte bu vadide: Miralay Hüseyin Remzi Bey, Binbaşı Rıza Tahsin Bey, Besim Ömer Paşa, Dr. A. Adnan Adıvar, Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Dr. Osman Şevki Uludağ, Prof. Dr. Akil Muhtar, Prof. Dr. Mashar Osman, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Dr. Feridun Firik ve daha bir çoğunu sayguyla anarak, rahmet dilediğimiz meslektaş ve üstadlar ondokuzuncu yüzyılda gelişmeye başlayan tıp ve bilim tarihine ilgi duydular, hem öğrendiler, hem yazdılar, hem öğrettiler ve meşaleyi yirminci yüzyılın son çeyreği başlayıncaya kadar elde tuttular. Bu satırların iki yazarı kendilerini gördükleri ve bazılarını da sadece okudukları, bu üstadların öğrencileri saymayı, onur duyarak sürdürmektedirler. Sunduğumuz bu derleme bizim yirminci yüzyılın son çeyreğini, yirmibirinci yüzyılın ilk onda birine bağlayan süredeki bazı yazılarımızın toplanmasından oluşmuştur. Bu araştırmalarımızın bazı noktaları bizim kuşağımızdan olan (1930’lu yıllarda doğanlar) veya daha genç yazarlar tarafından aşılmış olabilir, aslında bunun derdinde değiliz. Bizler tıp ve bilim tarihimize derli toplu ve mütevazi bir kaynak sağlamak istiyoruz. Asıl tasamız bu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir