Bir Zamanlar Bursa’ydı kitabını indir

Bir Zamanlar Bursa’ydı
Bursa’nın manevi havasının her manada teneffüs edildiği ahşab bir tekke…
 
Asırlar içinden süzülüp gelen Türk-İslâm tasavvuf ve vakıf geleneğinin muhafaza edilmeye çalışıldığı bir aile ocağı…
 
Ve bu ruhaniyet içinde yetişmiş bir restoratör: Mehmed Safiyüddîn Erhan…
 
Yazar-restoratör, hususen Bursa’nın paha biçilemez kıymetlerinin tarih içinde eriyip gitmesinin ızdırabıyla ailesi vesilesiyle yakından tanıma imkânı bulduğu Bursa’daki dergâhlar ve onların muhitinden aldığı maddî-manevî terbiyeyi yine bu tekkeleri, hazireleri ve camileri sahiplenmeye, ihyaya hasretmiş…
 
Yıkılmaya yüz tutmuş, restorasyon adı altında özensiz ellerde asli hüviyetini kaybetmiş bu binaların ihyasında bizzat çalışarak, gelecek nesillere aslıyla intikalini vazife bilmiş…
 
Kitap, bu sahiplenme ve ihya faaliyetlerinin tab‘a bürünmüş halidir.
 
Kimi zaman bir caminin kubbesinde, kimi zaman bir hazirede mezartaşlarının arasında, kimi zaman bir dergâhın şimdi yok tevhidhanesinde, kimi zaman da ahşab bir konağın kaybolup gitmiş odalarında Türk-İslâm medeniyetinin izlerini arayan yazar, bu binaların şahsiyetine yani şahsiyetimize sahip çıkmayı teklif ediyor.
 
Çünkü bu binalar cansız taşlar değil, yüksek ahlâk timsali kimselerin ruhaniyet ve zevk-i selimlerinin sindiği, bizlere emanet edilmiş, eserleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir