C# 9.0 Sıfırdan İleri Seviye Programlama kitabını indir

C# 9.0 Sıfırdan İleri Seviye Programlama
Kapsamlı eğitim videoları ile desteklenen bu kitap, C#’ın temellerinden başlayıp ileri seviyeye doğru yazılmıştır. Bu anlatım için kullanılan editör ise Visual Studio’dur. Kitapta bulunan teorik bilgiler, pratik bilginin kaynağı olan projeler kullanılarak anlatılmıştır. Başlangıç seviyesinde Console App (.Net Core), orta ve ileri seviyede Windows Forms App (.Net) proje tipleri tercih edilmiştir. Ayrıca T-SQL örnekleri ile yapılan bilgilendirmeler sonrasında SQL Prosedürleri kullanılarak veritabanı CRUD işlemleri ile projelere devam edilmiştir. Proje Kodları en kısa ve sade şekilde yazılmış olup, kod açıklamaları ise tüm detaylara değinilerek anlatılmıştır. Ayrıca projeler eğitim videoları eşliğinde de sunulmuştur.
Sade ve kolay anlaşılabilir üslubu ile başlangıç seviyesinden orta ve ileri seviyeye yazılan bu kitabı bir başvuru kaynağı olarak kullanabilirsiniz.
Top Level Statements
Object Oriented Programming
Abstraction, Inheritance
Polymorphism, Encapsulation
Class, Record, Struct
Methods, Constructors
Abtract Class ve Interface
Properties, Fields
Events
Build Solution, Debugging, Step
Scope Kavramı
Access Modifiers
Using Expression ve Dispose
Using Declaration
Tuple Types
Readonly Instance Members
Record Types
Init Only Setters
Target type new
Switch Case When
IEnumerable ve IEnumerable <T>
Collections Generic
Iteration Statements
Loop Iteration, Jump Statements
Runtime Controls Add
Event Handlers Create
ADO.NET, DataTable ve DataBinding
SqlConnection, SqlDataAdapter
BindingSource ve BindingNavigator
DataGridView
Linq ve Lamda Expression
Chart ve ChartArea Class
Reflection
Virtual Methods
Override
XML ve JSON
SQL Server ve Sorgu Mantığı
T-SQL Order By, Join, Where
Stored Procedure
Connected ve Disconnected Mimari
N-Layer Architecture
Business Layer
Data Layer
Presentation Layer
Nuget Paketleri
Entity Framework ve Hızlandırma Ayarları
Lazy ve Eager Loading
Anonim Tipler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir