Çağdaş Yönetim Yaklaşımları kitabını indir

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
İçindekiler
 
Birinci Bölüm
-Performans Yönetimi
İkinci Bölüm
-Kurumsal Motivasyon Yönetimi
Üçüncü Bölüm
-Çatışma Yönetimi
Dördüncü Bölüm
-Kurumsal İmaj Yönetimi
Beşinci Bölüm
-Liderlik
Altıncı Bölüm
-Bilgi Yönetimi
Yedinci Bölüm
-Yenilik Yönetimi
Sekizinci Bölüm
-İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi
Dokuzuncu Bölüm
-Kriz Yönetimi
Onuncu Bölüm
-Proje Yönetimi
Onbirinci Bölüm 
-Sosyal Sermayenin Yönetimi
Onikinci Bölüm
-Stres Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir