Çamurdan Doğanlar & Romantizmden Avangarda Modern Şiir kitabını indir

Çamurdan Doğanlar & Romantizmden Avangarda Modern Şiir
“Şiir nedir? Şiir ne söyler? Şiir ileteceklerini
nasıl iletir? Bu kitap, o sorulardan
üçüncüsüne vermeye çalıştığım yanıtın
genişletilmiş halidir. Şiir, bir şair ile bir
toplumun dilinden, ritimlerinden, inançlarından
ve saplantılarından yola çıkılarak biçim
verilmiş bir nesnedir. Şiir, belirli bir tarihin ve
belirli bir toplumun ürünüdür, ama tarihsel
varoluş tarzı çelişkilidir. Şiir, tarih karşıtını
üreten bir gereçtir -şairin niyeti bu olmasa
da. Şiirsel süreç, zamanın geçişini tersine
çevirir ve dönüştürür; şiir zamanı durdurmaz:
Onunla çelişir ve onu değiştirir. İster barok
bir soneden, ister bir halk destanından,
ister bir fabldan söz edelim, şiirin sınırları
içinde zaman, tarihte ya da gerçek yaşam
adını verdiğimiz şeyde olduğundan farklı
geçer. Tarih ile şiir arasındaki çelişki bütün
toplumlarda bulunur, ancak yalnızca modern
çağda böylesine belirgindir. Romantik
çağdan bu yana, toplum ile şiir arasındaki
uyumsuzluk bilinci ve bu uyumsuzluğa
tepki, şiirin merkezi, çoğunlukla gizli teması
olmuştur. Bu kitapta, bir İspanyol Amerikan
şairin bakış açısından, modern şiir hareketini
ve onun ‘modern’ adını verdiğimiz şeyle
çelişkili ilişkilerini anlatmaya çalıştım.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir