Çukurova Halk Kütüründe Mizah kitabını indir

Çukurova Halk Kütüründe Mizah
Çukurova halk kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Halk kültürü ürünleri, Türk kültürünün tarihi içindeki görünümüne değişmesine ve gelişmesine paralel olarak bir değişim ve gelişim içinde olmuştur. Aynı uygarlığa bağlı kültürler, aynı dünya görüşünde birleşirler. Halk kültürü ürünleri, yaşayan kültür topluluğunun kendisine özgü dünya görüşüne ve değerler sistemine göre şekillenir. Kültüre bağlı olarak şekillenen her türlü birikim, doğal olarak o kültürün bir parçasıdır.Bir şehrin kültür dokusunu anlayabilmek için önce halk kültürü araştırmalarından yola çıkmak gereklidir. Bu çalışmada yer alan Adana halk kültürüne ait bazı konular kültür çevresi ve gelenek bağı kurularak incelenmeğe çalışılmıştır.

Çukurova halk mizahını yıllar süren araştgırmalar sonucunda inceledik. Bu kitap bu araştırmalardan oluşmaktadır. Kitapta yeralan Çukurova mizah araştırmalarının bir bölümü çeşitli uluslararası, ulusal kongre ve sempozyumlarda bildiri olarak sunuldu. Bir bölümü çeşitli kitap ve dergilerde yayınlandı. Bu araştırmalar yeni araştırmalarla eklemeler bu kitapta Adana halk kültürüne ilgi duyanlara sunulmak amacıyla toplandı.

Halk kültürü ürünleri ve âşıklık geleneği ve aşık şiiri gün geçtikçe kaybolmaya yüz tutmaktadır. Çukurova’da yaşayan halk kültürü ürünlerinin bir bölümünü, Çukurova insanının belleğinden silinmeden derleyip inceleyerek Türk halk kültüründeki yerlerini belirleyerek, bir kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev bildik. Çukurova halk kültürünü bir ölçüde belirleyebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir