Dağarcık & İtikat, İbadet, Ahlak, Günlük Yaşam ve Tasavvufla İlgili Bilgiler kitabını indir

Dağarcık & İtikat, İbadet, Ahlak, Günlük Yaşam ve Tasavvufla İlgili Bilgiler
Halen Denizli, Yatağan mahallesinde kabir taşındaki vefat tarihi 1244 M olan Osman Efendi (Yatağan Baba) tarafından bir medrese kurulmuştur. Bu medresenin çeşitli nedenlerden gerilemesi üzerine, kitaplardaki imzalı mühürlü vakfetme beyanlarına göre 1700 yıllarının başlarında Yatağan medresesi kurulmuştur. Burada, medreselerin kapatılmasına kadar geçen sürede tedris görevini yürüten dedelerimizin, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde eğitim ve öğretim yaptıkları, kendilerinin de ilme dayalı tasavvuf yolunda hayatlarını sürdürdükleri ve hizmet ettikleri görülmektedir. Elinizdeki çalışmada, o döneme ait eserlerden çeşitli konulara dair derlemeler yer almaktadır. Bu çalışma; dedelerimizden Muhammed b. İbrahim b. Muhammed Alaiyevi, onun oğlu Ali Şakir b. Muhammed Alaiyevi ve onun oğlu Mehmed Said Yatağani’nin (k.s.) değişik zamanlarda yazdıkları risalelerin, istinsah ettikleri bazı eserlerin, inceledikleri kitaplardan alıntılarının, hocalarınn ders takrirleri sırasında tuttukları Arapça notların tercümelerinden oluşmuştur. Onlardam halka yönelik olanlar seçilmiştir. Detaylı ve tamamen teknik olan yazılar alınmamıştır. Bazılarının üç yüz yıl kadar öncesine ulaştığı anlaşılmaktadır. Bunların yayımlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir