Derleme Notları 1. Kitap / Anadolu’da Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar 1937-1952 kitabını indir

Derleme Notları 1. Kitap / Anadolu’da Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar 1937-1952
Bu derlemelerin bazılarına katılan Halil Bedii Yönetken, başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptı: Derleme sırasında notlar tuttu ve bunları yazıya dönüştürerek 1940’lı yıllarda yayımladı. Elinizdeki bu kitap, yaşamın içiden derlenmiş böyle bir çalışmanın ürünüdür. Ve bize, 1940’ların Türkiye’sinden insan manzaraları sunar; o dönemin müziklerinden, halk oyunlarından bilgi verirken, geleneklerine – göreneklerine ve daha genel bir deyişle o dönemin kültürüne ait çok önemli saptamalar yapar. Düşünür müsünüz: O tarihlerde radyo henüz yaygınlaşmamış, televizyon yok, plak cd bugünkü gibi yurt çapında pazarlanmıyor; ulaşım ve iletişim gelişmemiş, insanların yaşayışları ve insanlararası ilişkiler bugünküne benzemiyor; o tarihlerle bu günler arasında, bunlar gibi pek çok fark var. İşte, Yönetken’in kitabının önemli bir yanı da bu: O günlerin henüz yozlaşmamış müzik kültür ve yaşayış verileri konusunda notlar almak, bunları “Derleme Notları” içinde toplamak; 1940’ların halk yaşayışına halk kültürüne ışık tutmak, tanıklık etmek. İçerdiği bilgilerin yanısıra, bu özelikleriyle de “Derleme Notları” önemli bir “kaynak kitap” değerindedir.

O günlerin sosyo kültürel yaşamı hakkında bilgi edinmek isteyen, Anadolu insanının kültürel yaşamıyla (Folklor) tanışmak isteyen herkes, bu kitapta, bilgilerini çoğaltıcı örneklerin yanısıra, kendi yaşamını zenginleştirici örnekler de bulacaktır.
Muammer Sun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir