Divan Edebiyatı / Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar (11-D-28) kitabını indir

Divan Edebiyatı / Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar (11-D-28)
Mevzuumuz, İslam medeniyeti tesiri altında inkişaf eden ve asırlarca Türk cemiyetini ifadeye çalıştıktan sonra nihayet yerini, yavaş yavaş garp medeniyetinin tesiri altında inkişaf eden yeni bir edebiyata terkeden eski edebiyatımızdır.
Bu edebiyattan bahsederken daima tekrarlarız:
Divan edbiyatı kaideci bir edebiyattır. Hayatla alakası azdır. Kitabi ve mücerettir.Mazmun ve mefhum edebiyatıdır v.s. Evet.. Fakat kaideci, kitabi ve mücerret dediğimiz bu edebiyat nedir? Ne gibi esaslara dayanmakta, hangi vasıfları ve hususiyetleri ihtiva etmektedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir