Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri / Yakup Ülker-Erdoğan Avder kitabını indir

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri / Yakup Ülker-Erdoğan Avder
? Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerine Bakış
? Dönen Varlıklarda Envanter Ve Değerleme
? Duran Varlıklarda Dönemsonu Muhasebe İşlemleri
? Yabancı Kaynaklarda Dönem Sonu İşlemleri
? Özkaynaklarda Dönemsonu Muhasebe İşlemleri
? Gelir Tablosu Ve Maliyet Hesaplarında Dönemsonu Muhasebe İşlemleri
? Maliyet Hesaplarının Dönemsonu Muhasebe İşlemleri
? Temel Mali Tablolar Ve Bilançoların Düzenlenmesi
? Geçici Verginin Muhasebeleştirilmesi
? Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri
? Tek Düzen Hesap Planı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir