Dört Hükümdar kitabını indir

Dört Hükümdar
Feodal Avrupa’nın ulusal devletler topluluğuna dönüştüğü, Do-ğu’da Osmanlı’nın güçlendiği, İspanya ve Portekiz’in keşiflerle zenginleştiği günlerde dört hükümdar… 1515-47 yılları arasında Fransa’yı yöneten, Fransız Rönesansı’na katkısı ve Protestanlara karşı sertliğiyle tanınan I. François… Tahtı çok genç devralan, 1509-47 arasındaki egemenliğinde yaptığı sansasyonel evlilikler 
ve Anglikan Kilisesi’nin kuruluşuyla bilinen VIII. Henry… Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na 1519-56 arasında hükmeden, tahtı  kendi isteğiyle bırakan V. Karl… Ve 1520-66 yılları arasında hüküm  süren, Avrupa’nın “Muhteşem” dediği Sultan Süleyman…
 
Wall Street Journal’ın en popüler tarihçi olarak nitelediği John Julius Norwich 16. yüzyılın esaslı bir portresini çiziyor. Dört hükümdarın renkli, dinamik yaşamları ve birbirleriyle kesişen yolları Norwich’in usta kaleminde hayat buluyor.
 

İngiliz kökenli tarihçi John Julius Norwich 1929 yılında doğdu. Antik Dünyayı Şekillendiren Kentlerve üç ciltlik Bizansadlı çalış-maları Türkçeye de çevrilen yazar, birçok dergi ve ansiklopediye de  katkıda bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir