Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran kitabını indir

Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran
Hızlı bir gelişim gösteren dünyanın ve insanlığın ulaştığı bugünkü bilim, kültür ve düşünce seviyesinde geçmiş medeniyetlerin payı kuşkusuz büyüktür. Zira gelecek bugüne, bugün geçmişe dayanmaktadır. Bu açıdan bugünkü medeniyette payı olan ve düşünce tarihinde önemli bir yere sahip bulunanları bilmek, bugünkü bilim ve düşüncenin geçmişini iyi tanımak gerektiği herkesçe kabul edilen bir gerçektir.

Bu çalışma yukarıda ifade edilmeye çalışılan, tarihteki büyük medeniyetleri ve düşünce hareketlerini açıklamıyor; ancak onları açıklamada önemli bir paya sahip olan bir dönemi ve bu dönemde aktif rol üstlenen bazı bilim ve düşünce merkezleriyle, oralarda yetişen veya oralardan etkilenen bazı düşünür ve bilim adamlarına toplu bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu merkezler; Urfa ve Harran’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir