Eğitimli Zihin kitabını indir

Eğitimli Zihin
Howard Gardnerin günümüzün en önemli, en orijinal ve etkili eğitim kuramcılarından biri olarak nitelendirdiği Kieran Egan, kültürel ve eğitimsel gelişimi açıklamakta aşina olduğumuz psikolojik ve epistemolojik kategorilerden farklı bir kategori üzerine inşa ettiği eğitim kuramını Eğitimli Zihinde okurlarıyla paylaşmıştır. Egan, eğitimde bize miras kalan üç temel görüşün –sosyalleşme, Platonun akademik programı ve Rousseaunun gelişimciliği– eğitimde bugün yaşanan sorunlara çözüm oluşturamadığını göstermiş, onların yerine, farklı türde anlamaları –Somatik, Mitik, Romantik, Felsefi ve İronik– destekleyecek zihinsel araçların gelişimine dayalı yeni bir evrimsel tekrar şeması önermiştir.

Egan, her bir anlama türünün nasıl geliştirileceğini ve bu gelişimin günümüzde büyük ve fırtınalı tartışmalar ve çıkar çatışmalarının odağında bulunan okul, müfredat ve öğretimde nasıl gerçekleştirileceğini etkili ve basit bir dille örneklendirerek anlatmıştır. Bir eğitim kuramcısı olarak Egan, eğitimci, yönetici, öğretmen ve akademisyenlere, sadece soyut bir çerçeve sunmuyor; bu çerçevenin içini, somut ve capcanlı bir resimle doldurarak beğenimize sunuyor. Tüm dünyada ondan fazla dile çevrilen Eğitimli Zihin, eğitime bambaşka bir çerçeveden bakmak isteyen herkes için aydınlatıcı ve sorgulayıcı bir yolculuk olacak.

Howard Gardner, Zihin Çerçeveleri, Çoklu Zekâ kitabının yazarı:

“Kieran Egan, en orijinal, en etkili ve en önemli günümüz eğitimcilerinden biridir. Bu kitap Onun önemli araştırma ve çalışmalarına sağlam bir giriş kapısıdır”

font y Driver, New York Times Kitap Eleştirmeni:

“(ister inanın, ister inanmayın) Gerçekten işe yarar bir eğim kuramı. … Kültürel ve linguistik tarihin ve tarihte gözlemlenen çeşitli anlama türlerinin çocukların gelişen zihinlerinde nasıl yeniden tekrar edildiğinin büyüleyici ve provokatif bir şekilde anlatan çalışma. … Eğitimli Zihin gerçekten çok yeni ve farklı bir kitap.”

Ann Fullick, New Scientist:

“Dikkatlice kaleme alınmış, kolaylıkla okunabilir bir kitap. … Egan, tüm eğitim sürecine yaklaşımda radikal bir değişiklik öne sürmekte. Bu kitapta, eğitimle ilgilenen herkes için ilgi çekici ve heyecan uyandırıcı çok fazla şey var.”

Oliver Leaman, The Lecturer:

“Çok heyecan verici bir kitap. … Kuram ve uygulamanın özgün ve yaratıcı bir birleşimi. … Pek çok yazar eğitimde hayal gücünün önemini savunur, ancak pek azı bu önemi bu kitaptaki gibi bir canlılık ile göstermeyi başarır.”

Max Wyman, Vancouver Sun Saturday Review:

“Çocuklarımızın geleceği için radikal bir çare… Egan kuramını öyle bir enerji, zekâ ve inançla savunuyor ki. İddiası, sade ve anlaşılır olduğu kadar da umut vaat edici. Sayfaları çevirirken şu an da var olan eğitim kuramlarından ziyade, Eganın kuramı üzerine bahse girmenin çok daha iyi olacağı önerisine sonuna kadar katılıyorsunuz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir