Ekonomi Yönetimi Türkiye İçin Koordinasyona Dayalı Bir Model Önerisi kitabını indir

Ekonomi Yönetimi Türkiye İçin Koordinasyona Dayalı Bir Model Önerisi
İçerik
 
Birinci Bölüm
Kavramsal Çerçeve
1.1. Ekonomi Yönetiminin Tanımı, Rol Ve Fonksiyonları
1.2. Karar Alma Ve Uygulama Süreçlerinin Yapısı Ve Özellikleri
1.3. Ekonomi Politik Perspektif
 
İkinci Bölüm
Teorik Literatür Ve Ülke Uygulamaları
2.1. Akademik Yaklaşımların Ekonomi Yönetimine İlişkin Görüşleri
 
Üçüncü Bölüm
Türkiye İçin Ekonomi Yönetimi Ve Koordinasyon Modeli Önerisi
3.1. Ekonometrik Analiz
3.2. Analitik Çerçeve
3.3. Türkiye Tecrübesi
3.4. Önerinin Gerekçesi Ve Yapısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir