Elektronik Ticaret’ten Sosyal Ticaret’e Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme kitabını indir

Elektronik Ticaret’ten Sosyal Ticaret’e Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme
Elektronik Ticaret’ten Sosyal Ticaret’e Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme kitabı, birinci bö-lümde öncelikle bu noktaya nasıl gelindiği ile ilgili olarak başka yerde göremeyeceğiniz bütüncül bir yaklaşımla son kırk yıllık bilgisayarlaşma süreci gözlerinizin önüne seriyor. İkinci bölüm, sos-yal ticaret kavramını farklı yönleriyle ele alarak, mevcut e-ticaret uygulama ve yaklaşımlarının nerelerde yetmediğini ortaya koyuyor. Sosyal ticareti anlamamıza imkân veren örnek ve uygula-maları bir araya getirerek okuyucunun zihninde yeni kapılar açıyor. Üçüncü bölümde, ölçekler ve ölçümleme, büyük veri ve fikir madenciliği kavramları irdeleniyor. Bu güncel fakat az kişinin ilgi-lendiği konular anlaşılır bir dille okuyucuya aktarılıyor. Dördüncü bölüm ise, bu kitabın yazılma-sındaki asıl amacı ve diğer e-ticaret kitaplarından farkını ortaya koyuyor.

Sosyal ticaret ortamlarında başarının anahtarı olan ölçümlemenin, artık konvansiyonel anali-tik yaklaşımların da ötesinde sosyal medyadaki fikirleri ortaya çıkaracak şekilde nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor. Açıklanan ölçümleme modelleri okuyucular için çığır açıcı olacak. Onlara bu alanda yapılacak ne kadar çok şey olduğunu ve bunların nasıl ele alınabileceğini gösterecek. Araş-tırmacılar açısından ise ne kadar zengin bir veri ortamıyla karşı karşıya olduklarını fark ettirecek. Her şeyden önce bu çalışmanın sosyal ticaretle ilgilenenlere esin kaynağı olmasını istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir