Erkek Homoseksüeller İçin Onarım Terapisi & Yeni Bir Klinik Yaklaşım kitabını indir

Erkek Homoseksüeller İçin Onarım Terapisi & Yeni Bir Klinik Yaklaşım
Günümüzde homoseksüellik modern hayatın bir parçası olarak görülmeye başlandı. Peki bu durum karşısında siz ne hissediyor- sunuz? Belki öfkeleniyorsunuz belki de korkuyorsunuz. Yakınları- nızın homoseksüel olmasından, belki de kendinizde homoseksüel eğilimler olmasından korkuyorsunuz. Homofobi diye de adlandır- dığımız bu korku, kimimizde agresif bir şekilde dışa vururken ki- mimizde bastırılmış olarak mevcut olabiliyor. İşte bu kitapta sizleri homofobinizle yüzleşmeye davet ediyoruz. Homoseksüellik ka- palı bir kutu gibi. Homoseksüelliği anlamak ve bu konuda kendi- mize ya da çevremizdekilere yardımcı olmak için öncelikle bu konuda aydınlanmalıyız. Kitapta bulacağınız temel gerçeklerden bazıları şunlar:
– Homoseksüelliği bir kimlik olarak benimsemiş “gey” ile homosek- süel eğilimlerinden kurtulmak isteyen “gey olmayan homoseksü- el” arasında büyük bir fark vardır.
– Eşcinsellik doğuştan gelmez. Baba yoksunluğu başta olmak üzere
aile dinamiklerinin kişi üzerindeki etkisi sonucu gelişir.

– Homoseksüeller ilk gençlik yıllarında yaşadıkları “erkeklerden savunmacı kopma” nedeniyle hemcinslerini ya gerçekçi olmayan bir şekilde yüceltir veyahut aşağılarlar. Kinaye ve iğneleyici konuş- ma tarzı, homoseksüel erkeğin tipik özelliklerindendir.
– Homoseksüellikle pornografi arasında yakın bir ilişki vardır. Bir- çok yetişkin erkek, zedelenmiş erkeklik ve güç arayışı ile pornografi- ye ve homoseksüelliğe yönelir.
– “Homoseksüel eğilimlerinin üstesinden gelmeye çalışan erkekler” dünyada hızla yayılan “Gey Hakları Hareketi” tarafından gör- mezden gelinmektedir. Hiç de azımsanmayacak sayıdaki “teda-
vi olmak isteyen homoseksüel eğilimliler”, destek alma veya terapi görme imkânlarından mahrum bırakılmaktadırlar.
Kitabın yazarı Dr. Joseph Nicolosi, ABD’deki NARTH (National As- sociation for Reasearch and Therapy) Eşcinsellik Üzerine Araştır- ma ve Tedavi Birliğinin başkanı. Merkezi Üsküdar’daki Türkiye Benötesi Psikoloji Derneği ile işbirliği içerisinde olan Dr. Nico- losi, onarım terapisi gören yüzlerce erkekle 25 yılı aşkındır sürdür- düğü seansların ışığında bu kitabı kaleme aldı. Samimi bir dille ve objektif bir bakış açısıyla yazılmış bu çalışmanın, kütüphanenizde-
ki psikoloji kitapları arasında yer almasını öneriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir