Erzurum Erkek Barları (Halk Dansları) kitabını indir

Erzurum Erkek Barları (Halk Dansları)
Zengin ve köklü kültürümüzün en önemli öğelerinden birisi de Türk Halk Oyunlarıdır. Türkiye sahip olduğu halk oyunu repertuarı ile dünya kültürleri içerisinde önemli bir zenginliğe sahiptir. Bu zengin yapı içerisinde Erzurum Erkek Barları, kendine has ezgi, ritim ve hareket öğeleri ile Türk Halk Oyunları içerisinde özel bir yere, değere ve öneme sahiptir.
 
Bu araştırmanın amacı; Türk Halk Oyunları içerisinde yer alan Erzurum Erkek Barlarına ait ezgilerin, ritimlerin ve hareketlerin bir bütünlük içerisinde incelenerek, kültürümüze ait olan bu öğeleri kayıt altına almaktır.
 
Bu araştırma; Erzurum Erkek Barlarına ait ezgilerin, ritim kalıplarının ve hareket yapılarının kayıt altına alınarak kültürümüze ait öğelerin sonraki kuşaklara aktarılması bakımından anlam ve önem taşımaktadır.
 
Bu araştırma; Erzurum Erkek Barlarına ait ezgi, ritim ve hareket akışları bir bütün halinde (partisyon) notaya alınması bakımından Türk Halk Oyunları ve Müzik Eğitimi alanında yapılan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir