Esat Işık & Bilimde, Siyasette, Milli Mücadelede Bir Işık (8-D-39) kitabını indir

Esat Işık & Bilimde, Siyasette, Milli Mücadelede Bir Işık (8-D-39)
Ülkemizdeki tıbbi gelişmelerde atılım sağlayan, yeni buluş, teknik veya alet geliştiren bilim adamlarımızın çabalarının aydınlatılmasına yönelik araştırmalar sınırlıdır.
Gerek siyasî tarihimizde gerek tıp tarihimizde unutulmaz bir yere sahip olmasına rağmen, Prof. Dr. Esat Işık hakkındaki bilgiler ve
araştırmalar kanaatimizce yetersiz kalmaktaydı.
Aklı basında, ülkesini düşünen, ülkesinin geleceği ile kaygılanan her Osmanlı Türk’ü gibi Esat Pasa da doğup büyüdüğü Osmanlı
İmparatorluğu’nun son zamanlarındaki gelişmeleri kaygıyla ve dikkatle izledi; bu konuda hem bir vatansever hem de bir bilim
adamı olarak elinden gelen gayreti gösterdi. Bu nedenle kendisi ve ailesi çeşitli ıstıraplara maruz kaldı.
Bu kitap, güç bir dönemde yaşamış bulunan Dr. Esat Işık’ın hayatını, oftalmolojiye ve Türk tıbbına yaptığı katkıları incelemek; tıp,
kültür ve siyasî tarihimizdeki yerini tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla yazıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir