Felsefe Konuşmaları kitabını indir

Felsefe Konuşmaları
Türk düşünce hayatı, hayli uzun bir durgunluk dönemi yaşadı ve yaşamakta. Bunun en önemli sebebi, felsefeye olan ilginin azlığı. Türkiye’nin Batıyla ilişkisi, en çok felsefe alanında çerçevesinde hareket ettiler. Bu tür girişimlerin bittiği söylenemez.
Fakat hala, bu konularda bir netleşmede görülmemekte. Bütün bunların sebebi, konu edilen girişimlerin sorgulanmamış olması. Türkiye’de bir felsefe var m, yok mu? Varsa mahiyeti ne, yoksa neden yok? Felsefe bir ihtiyaç mı? Toplum nerede bulunduğunu ve nereye gittiğini felsefeden mi, yoksa başka alanlardan mı öğreniyor?
Elinizdeki kitap, felsefeyle ilgili konularda bir sorgulama girişimi. Elbette bu sorgulama, en iyi bir şekilde, fikir adamlarının ortaya koydukları metinlerle yapılabilirdi. Ancak, Türkiye’de felsefenin bir kapalı alan halinde bulunması, geniş kitlelerin onunla ilişki kurmasını zorlaştırmakta. Bu kitap, böyle bir ilginin kurulmasında, köprü olmak amacıyla hazırlandı. Gerçi, Türkiye’de felsefeye emek verenler, bu kitapta yer alanlardan ibaret değil. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar, bizi sınırladı.
Temennimiz, bu tür çalışmaların yaygınlaşmasıyla felsefeye emek verenler herkesin değerlendirebilmesi.
Bu kitabın, felsefecilerle geniş okuyucu kitlesinin ilgi kurmasına ve felsefeye emek verenleri değerlendirecek çalışmaların yaygınlaşmasına bir ‘katkı’ olacağını umuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir