Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz kitabını indir

Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz
Türkiye’nin iktisadî açıdan günden güne gelişmesine rağmen sosyal hayattaki olumsuzlukların toplum yapımızda maalesef maddî ve manevî bir çözülmeyi ve yabancılaşmayı beraberinde getirdiği hissedilmektedir. Bu yabancılaşmanın, millî yaşayışın ve bütünleşmenin temelini sarsıcı boyutlara doğru gidişine seyirci kalmak Vakfımız için imkânsızdı. Çok geniş bir mahallî kaynaktan doğduğu mutlak olan örf ve âdetlerimizin, mümkün mertebe mahallilikten kurtarılarak yaygın bir milli davranış biçiminde ele alınması gayretiyle Türk Kültürüne Hizmet Vakfı olarak ilim adamları ve uzmanların yoğun gayretleri sonucunda “21. Yüzyıl Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz/Türk Töresi” adlı çalışmamızın 1991’de ilk baskısı, 1994’de ikinci baskısı ve 1998’de üçüncü baskısı yayınlanmıştır.

2009 yılında yayınımız tamamen yenilenerek “ GELENEKTEN GELECEĞE ÖRF VE ADETLERİMİZ “ adıyla kamuoyuna sunulmuştur. Bu eser aynı zamanda bir yol gösterici ve adâb-ı muaşeret kitabıdır. Doğumdan ölüme, hayatın tabii seyri içinde, bilmediklerimizin, hatırlamadıklarımızın nasıl yapılması gerektiğini göstermektedir. 21. yüzyılın eşiğinde Türk insanının, nasıl olduğunu, nasıl davrandığını ve yeni nesillere neleri aktarması gerektirdiğini göstermeyi gaye edinen bir eserdir. Yeni baskımız İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi katkılarıyla çıkarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir