Heykeller Konuşabilseydi & Antik Yunan Heykeltıraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış kitabını indir

Heykeller Konuşabilseydi & Antik Yunan Heykeltıraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış
Hegel’in sanat için söylemiş olduğu “..Dışsal görünüşün bizim için bir değeri yoktur. Onun gerisinde içsel bir şey, bir anlam vardır…” cümlesi, bu kitabın antik Yunan heykelini anlatmak için seçtiği temel hedefidir. Burada heykeller, eğer ‘konuşabilselerdi’ üretildikleri dönem ile ilgili olarak yapılış nedenleri, arka planlarındaki propaganda, dini mesajlar ve toplumsal-felsefi itici güçler konularında bize neler söyleyebilecekleri düşünülerek ele alınmaktadırlar.
Hangi döneme ait olurlarsa olsunlar, heykeltıraşlık eserleri salt ‘estetik’ kavramı ile sınırlandırılamazlar ve zamanlarının sosyo-politik gelişmelerinden, dini (mitolojik) inançlarından, felsefi düşüncelerinden ve tragedya-komedi gibi tiyatroda da vücut bulan edebi akımlarından soyutlanamazlar. İşte bu kitap bunun bilinci ile okuyuculara sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir