İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 2 Temmuz 2015 / Modus Operandi kitabını indir

İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 2 Temmuz 2015 / Modus Operandi
Dosya: “Türkiye’de Sosyoekonomik ve Beşerî
Bilimlerin Halleri – 2”
Belgin Aksoy, Mesleki Uygulamalar ve Akademik
İçerikler Arasında Bir Sosyal Bilimin Portresi: Arkeoloji
Çiler Çilingiroğlu, Collingwood’un İzinde: Türkiye
Arkeolojisinde Malûmatçılık ve Pozitivizm Üzerine
Handan Üstündağ, Aynı Kemikler, Değişen Anlamlar:
Irk Biliminden Biyoarkeolojiye
Cem Özatalay, Türkiye’nin Toplumsal Yapısının Temsili
Meselesi Bağlamında Sınıflar ve Sınıflandırma Savaşları
Gürhan Özpolat, Türkiye’de Biyopolitikanın Ölü
Doğuşu: Türkçe Akademik Yazın Alanında Biyopolitika
Kavramının Alımlanma Biçimleri
Makale
Ümit Kurt, Erken Dönem Türk Milliyetçiliğinde Irk
Kavramı ve Irkçı Söylemler, Tınılar, Dokular ve Renkler:
Türk Yurdu Dergisi Örneği (1911-1916)
Söyleşi
Ali Çarkoğlu ile söyleşi: “Siyaset bilimcinin işi kâhinlik
değildir” (Emrah Göker)
Müdahaleler
Pınar Özgüner, Türkiye Arkeolojisinde Kavramsal
Problemler ve Kronolojik Kısıtlamalar Üzerine
Tansel Güçlü, Değerin Finansallaşması
Cem Orhan, “Danışıklı Dövüş” Kestirme Yolunun
Tözcülük Potansiyeli
Vefa Saygın Öğütle, Türkiye’de Sosyal Bilimler
Felsefesinde Açık Unutulmuş Bir Yangın Alarmı
Ertuğrul Ahmet Tonak, Eşitsizliklerin Ahlâksız Teorisini
Terk Ederken
İnceleme
Tuğçe Ellialtı, [Lynn Welchman, Sara Hossain (2014)
‘Namus’: Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet,
BGST Yayınları.]
Deniz Sert, [Murat Somer (2015) Milada Dönüş: UlusDevletten
Devlet-Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç
İkilemi, Koç Üniversitesi Yayınları]
Anıl Başaran, [Thorstein B. Veblen (2015) Aylak Sınıfın
Teorisi: Kurumların İktisadi Bir İncelemesi, Heretik]
Turgay Yerlikaya, [Howard Becker (2014) Hariciler
(Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Heretik]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir