İş Analitiği Excel Uygulamalı Yönetsel Karar Verme ve Veri Analizi kitabını indir

İş Analitiği Excel Uygulamalı Yönetsel Karar Verme ve Veri Analizi
İş analitiği : temel kavramlar ve ilkeler
Veri kavramına giriş
Veri düzenleme ve özetleme
Veri görselleştirme
Olasılık dağılımları
Örnekleme ve örnekleme dağılımı
Tahmin ve güven aralıkları
Hipotez testleri
Kovaryans korelasyon ve regresyon
Öngörü teknikleri
Simülasyon
Doğrusal programlama
Karar analizi
Analitik hiyerarşi süreci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir