İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler kitabını indir

İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler
Bu kitapta dercedilen makalelerinde Afîfî, İslâm düşünce geleneği hakkında sahip olduğu özgün perspektifin farklı alanlara uygulanmış örneklerini sunuyor. Afîfî, İbnü’l-Arabî başta olmak üzere çeşitli büyük sûfîlerin öğretilerini, İbn Sînâ ve İbn Tufeyl gibi önemli filozofların düşüncelerini kültürel etkileri bağlamında inceliyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir