İslam Düşüncesinde İnsan Hürriyeti kitabını indir

İslam Düşüncesinde İnsan Hürriyeti
Hürriyet sorunu, düşünen varlık insanın en zor konularından birisidir. Problem,insanlık tarihi ile paraleldir.Konuyu tartışmanın başlangıç noktası,ilk insan Âdem ve eşinin yasak ağaçtan yemeleri sonucu Cennetten çıkarılmaları hadisesidir.Bu noktadan başlanarak tartışılan ve halen tartışılmakta olan konu,öyle görünüyor ki insan var oldukça da tartışılacaktır.Çünkü problem,tek tek her insanı ilgilendirmektedir.Binaenaleyh herkesin,özellikle konuya kafa yoran her ferdin meseleyi tartışması kaçınılmazdır.
Kur’an, insanın hürriyet ve sorumluluğunu önemle vurgular. Cebrin ve bu anlamdaki kaderciliğin Kur’an ve Sünnet’te hiçbir aslı yoktur. Kadercilik hiçbir şekilde Kur’an’dan kaynaklanmaz. Kur’an’ın bazı ayetlerini O’nun genel muhtevasından kopararak,cebrin asıllarını Kur’an’dan aramak yanlıştır.
Elinizdeki eser, ilk insandan itibaren beşer aklını kurcalayan hürriyet problemine başta ilahî kitap Kur’an olmak üzere, İslam düşüncesinde konu hakkında geliştirilmiş olan özel terminoloji çerçevesinde cevaplar aramaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir