İslam Hukuk Doktrininde Yargı Hataları kitabını indir

İslam Hukuk Doktrininde Yargı Hataları
Bütün hukuk sistemlerinde ortak bir problem olan yargı hatası, çağlar boyu hukukçuların zihinlerini meşgul etmiş, hatta ölüm cezası gibi bazı cezalara itiraz için gerekçe olarak ileri sürülmüştür. Kamu düzeni ile olan yakın ilişkilerinden dolayı hukuk sistemleri, yargılamanın değişik aşamalarında hataları önleyici, izade edici tedbirler ortaya koyma yoluna gitmişlerdir.Diğer hukuk sistemleri gibi İslam hukuku da , konuya kayıtsız kalmamıştır. Doğrulukle hüküm vermenin (kada bi’l-hakk) Allah’a imandan sonra farizaların en kuvvetlisi ve ibadetlerin en iyisi telakki edildiği İslam hukuku, ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren, probleme sistematik açıdan yaklaşarak çözüme kavuşturma yoluna gitmiş, kendine özgü sistematiği içinde yargı hataları ile başa çıkmak için bir takım tedbirler almıştır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir