İslam Hukukunda İhmali Suçlar kitabını indir

İslam Hukukunda İhmali Suçlar
Tüm hukuk sistemleri gibi İslam hukuku da normatif bir disiplindir; yasaklar (tahrîm), izin verir (tahyîr), buyurur (îcâb). İnsanlardan pozitif yükümü ifade eden emir norma karşı harekete geçmelerini isterken negatif yükümü ifade eden yasak norma karşı hareketsiz kalmalarını bekler. Tersi iki durum ise suç denilen davranışsal sapmanın farklı iki şeklini doğurur: İcraî Suç ve İhmalî Suç.

Elinizdeki çalışmada, işlenmesinde dış dünyaya yansıyan somut bir eylemin etkili olmadığı, aksine sadece hareketsiz kalmakla tamamlanan ihmalî suçlar nazarî ve tatbikî boyutlarıyla ele alınmakta, söz konusu suç tiplerine ilişkin İslam hukuku kaynaklarında geçen görüşler karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir