Xof kitabını indir

XofXidir bêveng kewt oda û neynika ke Welî daybî ci kerde tûnika çaketê pîyê xo û bi pistnayîşî vat:...

Deyndar kitabını indir

DeyndarMîyanê rindîye, weşîye, gulan û cenetî de rakewe. Çîyo ke to mi ra vatîbî, wexto ke ez vejîyaya...

Hemedok kitabını indir

HemedokAno astorêde xu yo rind cêno, heqîpê zerna, pera cêno qatê kî kincanê rinda dano xo ra beno aspar....