Komünist Ufuk kitabını indir

Komünist Ufuk
“Bugün Komünizm bir çözümün adı değil, bir sorunun adı¬dır: Bütün boyutlarıyla bir paylaşım sorunudur yaşamımızın; özü olan doğanın paylaşımı sorunu, biyogenetik paylaşımı¬mızla ilgili sorun, kültürel paylaşım (“entelektüel mülkiyet”) sorunu ve sonuncu ama en önemli olan hiç kimse dışarıda bırakılmadan evrensel insanlık alanının paylaşımı sorunu.
Çözüm her neyse, bu sorunu çözmelidir. Alvaro Garcia Linera’nın bir zamanlar dediği gibi, bu, ufkumuzun Komünist kalmak zorunda olmasının nedenidir, içinde devindiğimiz zi¬hinsel bir alan olarak bu ufuk ulaşılamaz bir ideal değildir. Bu imkansız mıdır? Cevabımız başladığım konunun etrafında dolaşan paradoks olmalıdır:
Soyons realistes, demandons l’impossible [Gerçekçi ol im¬kansızı iste].
Gerçekte bugün için ütopya olan, sorunlarımızı varolan sis¬temde mütevazı dönüşümlerle çözebileceğimize İnanmaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir