KPSS Muhasebe kitabını indir

KPSS Muhasebe
Finansal Muhasebe  Genel Bilgiler Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebecilik Mesleği Muhasebe Süreci Finansal Durum Ve Finansal Performans Finansal Tabloların Sunuluşu Gelir Tablosu Bilanço Bilanço Hesapları I – Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Diğer Dönen Varlıklar Iı – Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar Iıı – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Alınan Avanslar Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hak Edişleri  Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Borç Ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Iv – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Alınan Avanslar Borç Ve Gider Karşılıkları Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar V – Öz Kaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Geçmiş Yıllar Karları Dönem Net Karı (Zararı)  Vı – Gelir Tablosu Hesapları Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Satışların Maliyeti (-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) Finansman Giderleri (-) Olağan Dışı Gelir Ve Karlar Olağan Dışı Gider Ve Zararlar (-) Dönem Net Karı Veya Zararı Finansal Muhasebe Sorular Finansal Muhasebe Cevaplar Türkiye Muhasebe Standartları ( Tms ) 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir