Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No:7 kitabını indir

Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No:7
Çalışmada, krediye bağlı hayat sigortası sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile Bireysel Krediler ile Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’ndeki düzenlemeler çerçevesinde incelenmiş; uygulamada sıklıkla karşılaşılan hukuki sorunlar çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.
 
Giriş 

Birinci Bölüm

Genel Olarak Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmeleri

I. Tarihi Gelişim 

II. Terminoloji 

III. Uygulama Alanı 

IV. Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Türleri 

A. Sigorta ettiren bakımından 

B. Sigorta bedeline göre 

V. Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Hayat Sigortaları İçindeki Yeri 

VI. Kredi Sigortası ile Karşılaştırılması 

VII. Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Kaynakları 

A. Genel olarak 

B. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin krediye bağlı hayat sigortaları bakımından uygulanması 

VIII. Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Kurulması 

A. Genel esaslar 

B. Krediye bağlı hayat sigortası sözleşmesinin kurulma anı 

C. Mesafeli sözleşme şeklinde yapılan krediye bağlı hayat sigortası sözleşmelerinin kurulma anı 

D. Kredi kuruluşunun teklifnamenin reddedildiğini bildirim yükümlülüğü 

E. Krediye bağlı hayat sigortası yapma özgürlüğü 

IX. Krediye bağlı hayat sigortası sözleşmesinin kurulmasında sigorta genel şartlarının rolü 

A. Sigorta genel şartlarının hukuki niteliği 

B. Hayat Sigortası genel şartlarının sözleşme içeriğine dahil olması (yürürlük denetimi) 

X. Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinde Taraflar ve İlgililer 

A. Sözleşmenin tarafları 

B. Sigorta sözleşmesinde ilgililer 
 

İkinci Bölüm

Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler

I. Sigortacınının Yükümlülükleri 

A. Bilgilendirme yükümlülüğü 

B. Poliçe düzenleme ve verme yükümlülüğü 

C. Yenileme bildiriminde bulunma yükümlülüğü 

D. Himaye sağlama borcu 

II. Sigorta Ettirenin Sigorta Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri 

A. Prim ödeme borcu 

B. Sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden doğan görevleri 
 

Üçüncü Bölüm

Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Sona Ermesi

I. Sona Erme Sebepleri 

A. Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi 

B. Rizikonun gerçekleşmesi 

C. Fesih ve cayma 

D. Kredi borcunun erken ödenmesi 

E. Kredi sözleşmesinin geçersizliği 

F. Sigortacının İflası 

II. Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Sona Ermesinden Kaynaklanan Taleplerin İleri Sürülmesi 

A. Genel Olarak 

B. Taleplerin Dava Yolu ile İleri Sürülmesi 

C. Sigorta sözleşmesinin sona ermesinden doğan taleplerin tahkim yolu ile ileri sürülmesi 

Sonuç 

Kaynakça 

Kararlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir