Kültürel Coğrafya Özellikleri ve Turistik Potansiyeli Açısından Geleneksel Artvin Evleri (Ciltli) kitabını indir

Kültürel Coğrafya Özellikleri ve Turistik Potansiyeli Açısından Geleneksel Artvin Evleri (Ciltli)
Kültür, belirli bir toplumun üyeleri tarafından üretilen, paylaşılan ve gelecek nesillere aktarılan, mekâna bağlı olarak gelişen her türlü maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültürün, hepsi birbirinden değerli olan, pek çok bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan biri de insanların yaşamını, ekonomik seviyesini, hayata bakış açısını, inanışlarını, dünya görüşünü ve ihtiyaçlarını yansıtan geleneksel meskenlerdir. Nitekim insanlar içerisinde ömürlerini geçirdiği, aile bireyleriyle iyi ya da kötü birçok anısını paylaştığı yaşam alanlarına birçok misyon yüklemiş ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda onları dizayn etmiştir. Bu nedenle geleneksel meskenlerin her bir köşesi, aslında o evde yaşayanların kültürel özellikleri ve geçmişleri hakkında ipuçları ile doludur. Bir başka ifadeyle her bir geleneksel mesken, kültürel mirasın önemli birer bileşeni durumundadır.
 
Artvin, Anadolu’nun kuzeydoğusunda Kafkasya bölgesi sınırındaki bir ilimizdir. Geçiş bölgesinde yer alması tarih boyunca birçok medeniyetin egemenlik alanına girmesine neden olmuştur. Bu durum Anadolu Türk kültürünün yanı sıra, bölgede yaşamış diğer milletlerin kültürlerinin izlerini taşıyan yeni bir kültürel sentezin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu yeni sentez hayatın her alanında belli yansımalar oluşturduğu gibi, kendine özgü otantik değerleriyle öne çıkan geleneksel Artvin mesken mimarisinin ortaya çıkmasını da sağlamıştır.
 
Eldeki çalışmada Artvin ili geleneksel meskenleri, bu bakış açısıyla ele alınmış ve hem söz konusu meskenlerin korunmasını sağlayacak hem de yöre ailelerinin gelir seviyesini artıracak şekilde turizme kazandırılmasının rasyonel bir adım olacağı üzerinde durulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir