Küreselleşme ve Sağlık & Süreç, Kanıtlar ve Politika kitabını indir

Küreselleşme ve Sağlık & Süreç, Kanıtlar ve Politika
Bugünkü küreselleşme, dünyanın her yerinde sağlıkta hakkaniyet üzerinde olağanüstü bir etkiye sahiptir. Ancak, hiçbir kitap sağlık çıktılarındaki küresel eğilimler ile küreselleşme arasındaki ilişkiyi sistematik olarak analiz etmiş değildir. Bu kitap, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu bünyesindeki Küresel Bilgi Ağı (KBA) tarafından yürütülmüş olan çalışmaların bulgularını güncelleyip bir araya getirmektedir.

Kitaptaki bölümlerde ele alınan sorular şöyledir: Ticaretin serbestleşmesi sağlığın sosyal belirleyicilerini nasıl etkilemiştir? Küreselleşme gıda güvenliğini, beslenmeyi, su ve sanitasyona hakkaniyetli erişimi nasıl etkilemiştir? Bugünün küresel yönetişim yapıları, sağlıkta hakkaniyeti sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkili olacak şekilde ne ölçüde dikkate almaktadır? Bu değerli çalışma, küreselleşme, sağlık ve sosyal politika ve sosyal bilimler içinde halk sağlığı üzerine çalışan araştırmacı ve öğrencilerin okuması gereken bir eserdir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir