Makaleler IV kitabını indir

Makaleler IV
*6102 Sayılı TTK da Anonim Şirketin Kuruluşu *Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kıymetli Evraka İlişkin Düzenlemeleri *Tüketicinin Kıymetli Evrak ile Borçlanması ve Sonuçları *Anonim Şirket Adına Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davasında Genel Kurul Kararının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu *Adi İş/Ticari İş/Tüketici Ayrımı ve Bu Ayrımın Önemi *TTK 194/1 Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Güncel Bir Sorun *Ticari İfade Özgürlüğü *6502 Sayılı TKHK nın Ticari İşe ve Ticari Davaya Etkisi *İki Kişi Limited Ortaklıkta Haklı Sebeple Çıkarma Davası ve Yargıtay Kararları *6102 Sayılı TTK nın Kıymetli Evrak Kitabına İlişkin Bazı Değerlendirmeler *Anonim Ortaklıkta İbraya İlişkin Bazı Sorunlar *Anonim Şirket Genel Kurulunda Toplantı Yetersayının Toplantı Süresince Korunması Şartına İlişkin TTK 418/1 Hükmünün Değerlendirilmesi *Sigorta Poliçesi Genel Şartları ve Tüketicinin Korunması *Anonim Şirketlerde Azınlık Oranlarının Anasözleşme ile Değiştirilmesi Sorunu *Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Özellikle Kararların Hükümsüzlüğüne Etkileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir