Mediation Arabuluculuk Sınavlarına Hazırlık kitabını indir

Mediation Arabuluculuk Sınavlarına Hazırlık
Arabululuculuk Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam Ve Tanımlar 
İkinci Bölüm: Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 
Üçüncü Bölüm: Arabulucuların Hak Ve Yükümlülükleri 
Unvanın Kullanılması 
Dördüncü Bölüm: Arabuluculuk Faaliyeti 
Beşinci Bölüm: Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 
Altıncı Bölüm: Arabulucular Sicili 
Yedinci Bölüm: Arabuluculuk Eğitimi Ve Eğitim 
Yedinci Bölüm: Kuruluş Ve Görevler 
Sekizinci Bölüm: Ceza Hükümleri 
Dokuzuncu Bölüm: Son Ve Geçici Hükümler 
İş Mahkemeleri Kanunu 
Resmî Gazete Kanun 
Resmî Gazete Yönetmelik 
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 
Birinci Kısım: Genel Hükümler 
Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar 
İkinci Bölüm: Arabuluculuğun Temel İlkeleri 
Üçüncü Bölüm: Arabulucuların Hak Ve Yükümlülükleri 
 
İkinci Kısım Özel Hükümler 
Birinci Bölüm: Arabuluculuk Faaliyeti 
İkinci Bölüm: Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 
Üçüncü Bölüm: Arabulucular Sicili 
 
Üçüncü Kısım Eğitim, Sınav Ve Denetim 
Birinci Bölüm: Arabuluculuk Eğitimi Ve Eğitim Kuruluşları 
İkinci Bölüm: Sınav İlke Ve Kuralları 
Üçüncü Bölüm: Denetim 
 
Dördüncü Kısım Teşkilat 
Birinci Bölüm: Daire Başkanlığı 
İkinci Bölüm: Arabuluculuk Kurulu Ve Görevleri 
Üçüncü Bölüm: Adliye Arabuluculuk Bürosu 
 
Beşinci Kısım Çeşitli Ve Son Hükümler 
 
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul Ve Esaslar 
Birinci Bölüm: İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
İkinci Bölüm: Eğitim Kuruluşları 
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin
Teorik Eğitim Konuları 
Bölüm: 1 (150 Dakika) 
Bölüm: 2 (250 Dakika) 
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin 
Uygulama Eğitimi Konuları 
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Yenileme Eğitimi
Konuları 
Bölüm: 1 Teorik Eğitim (100 Dakika) 
Bölüm: 2 Uygulama Eğitimi (200 Dakika) 
 
Avrupa Arabulucular Davranış (Etik) Kuralları Etik Kurallar 
Türkiye Arabulucular Etik Kuralları 
Resmî Gazete Tebliğ 
İhtiyari Arabuluculukta Arabulucu Tarafından Yapılan Arabuluculuk Davet Mektubu 
Arabulucu Belirleme Tutanağı 
Model Arabuluculuk Sözleşmesi 
İhtiyari Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı 
Dava Şartı Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesi 
Dava Şartı Arabuluculukta İlk Oturum Tutanağı 
Arabulucu Tarafından Yapılan Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı 
İhtiyari Arabuluculukta Son Tutanak 
İhtiyari Arabuluculukta Örnek Arabuluculuk Anlaşma Belgesi – Tutanağı 
İcra Edilebilirlik Şerhi 
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk İkinci Oturum Tutanağı 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesi 
İhtiyari Arabuluculukta Ücret Dâhil Arabulucu Sözleşmesi 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk İlk Oturum/Açılış Tutanağı 
Tensip Tutanağı 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir