Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi kitabını indir

Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi
Bu eser, mülki idare hizmetlerinin üzerinde henüz fazla akademik inceleme bulunmayan ancak çok önemli bir boyutuna ışık tutmaktadır. Bu boyut, mülki idare amirlerinin polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta gibi kolluk güçleri üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerini kullanmaları (veya kullanamama-ları) ile somut şekil alan, iç güvenlik güçlerinin denetimi boyutudur.
Elinizdeki hacimce küçük ancak akademik değerce büyük olduğuna inandığım bu kitap, ülkemizde özellikle son yıllardaki sivilleşme tartışmaları ile giderek daha fazla önem kazanan bu konuya akademik bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Kitapta, özellikle pratikte en uç mülki amir konumundaki kayma-kamların iç güvenlik güçleri üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerini kullanabilme durumu Türki-ye’deki iç güvenlik sisteminin temel özellikleri dikkate alınarak belirlenen pilot ilçelerde gerçekleştirilen detaylı bir alan araştırması ile incelenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir