Muzaffer Akkuş Armağanı kitabını indir

Muzaffer Akkuş Armağanı
Türkoloji sahasında çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarıyla Türkçenin bilimsel birikimine pek çok katkı sağlamış akademisyenlerden biri de Muzaffer Akkuş Hoca’dır. Bilhassa Eski Anadolu Türkçesi, Karahanlı Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi üzerine yaptığı çalışmalarıyla hem Türk Dili’nin önemli örneklerini günümüze taşımış, hem de bu sahada çalışan birçok araştırmacıya ufuk açıcı olmuştur. Kitab-ı Gunya, Seyyid Nigari Divanı, Gülşen-i Raz Tercümesi ve Kemal Ümmi Divanı çalışmaları yukarıda zikredilen alanlar içinde önemli bir yere sahiptirler. Muzaffer Akkuş Hoca’nın bu hacimli çalışmalarının yanı sıra hazırladığı makaleleri ve bildirileriyle Türkoloji sahasının bilgi birikimine yaptığı katkıları da unutmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir