Nizamü’l-Mülk: Siyaset Name kitabını indir

Nizamü’l-Mülk: Siyaset Name
Önsöz
İkinci Baskının Önsözü
Başlangıç Faslı
I.FASIL
Zamanın Akışı ve İnsanların Ahvali ve Âlemin Efendisi Padişahın Medhine Dair
II.FASIL
Padişahın ve Meliklerin, Allahın (Verdiği) Nimetin Kadrini , Bilmelerine Dair
III.FASIL
Zamanın Padişahının Mezalim’e, Oturmasına ve İyi Hayat Sürmesinen Dair
IV.FASIL
Amillere, Onların (Dışarı) Gönderilmelerine, Vezirlerin Ahvalinin Bilinmesine Dair
V.FASIL
İkta Sahipleri, Reâyâya Nasıl Davrandıklarının Araştırılmasına Dair
VI.FASIL
Kadılara, Hatiplere, Muhtesibe ve Onların İşlerinin ve Faaliyetlerinin Ehemmiyetine Dair
VII.FASIL
Âmilin, Kadının, Reîsin, Şahnenin, Muhtesibin Ahvalinin Sorulmasına ve Şartlanna Dair
VIII.FASIL
Din ve Şeriat İşlerinin Nasıl Olduğunun Arayıp Sorulmasına ve Bilgi Alınmasına Dair
IX.FASIL
Devlet Müşriflerine, Maaşlarına, Durumlanna, Zamanlarına Dair
X.FASIL
İstihbarat Sahiplerine, Gizli Habercilere, Berîdlere ve Memleket İşleri İçin Alinacak Tedbirlere Dair
XI.FASIL
Dergâhtan Yazılan Ferman ve Emirlere Tazim Edîlmesine Dair
XII.FASIL
Padişahın Dergâhtan Mühim İşler İçin Gulâm Göndermesine Dair
XIII.FASIL
Casuslar Gönderilmesine, Mülkün İyiliği ve Raiyyet İşi İçin Tedbir Alınmasına Dair
XIV.FASIL
İşlerin Yoluna Girmesi İçin Ulaklar (Peykân) ve Postacılar (Perendegân) Gönderilmesine Dair
XV.FASIL
Sarhoşluk ve Ayıklık Sırasında Verilen Sözlü Emirler (Pervâneler)e Dikkat Edilmesine Dair
XVI.FASIL
Vekil-i Hâss ve Onların İşlerinin Parlaklığı (Revnak) nın Nasıl Olduğuna Dair
XVII.FASIL
Padişahın Nedimelerine Yakınlarına ve Onların İş(ler)inin Düzenlenmesine Dair
XVIII.FASIL
Padişahların Devlet İşlerinde Âlimlerle İstişare Etmelerine Dair
XIX.FASIL
Müfredlere ve Mülk İçin Onların Yiyecek ve Teçhizat İşlerinin Düzenlenmesine Dair
XX.FASIL
Her Çeşit Altın İşlemeli, Mücevher Kakmalı Silahlar İmal Edilmesine ve Dergâh Düzenlenmesine Dair
XXI.FASIL
Elçilerin Ahvâline ve Kanununa ve İşlerinin Düzenlenmesi Meselesine Dair
XXII.FASIL
Konaklama Yerlerinde Ot Hazır Bulundurulmasına Dair
XXIII.FASIL
Bütün Padişah Ordusunun Alacağı Paraya Açıklık Verilmesine Dair
XXIV.FASIL
Her Soydan ve Her Kavimden Ordu Teşkil Edilmesine Dair
XXV.FASIL
Rehin Alınmasına ve Padişahın Dergâhında İkâmet Ettirilmesine Dair
XXVI.FASIL
Türkmenlerin ve Her Türlü Adamın Hizmette Tutulmalanna Dair
XXVII.FASIL
Bendegânın Toplanmamasına, Hizmetlerine ve İşlerinin Düzene Konmasına Dair
XXVIII.FASIL
Saray Gulâmlannın Derecelenmesine ve İşlerinin Düzenlenmesine Dair
XXIX.FASIL
Bâr-ı Hâss ve Âmm Tertîb Edilmesine, İşlerinin Esasına Dair
XXX.FASIL
İçki Meclisi Tertip Edilmesine, Bütün İşlerde Şartların Yerine Getirilmesine Dair
XXXI.FASIL
Kölelerin ve Uşakların Padişah Dergâhında Duruşlarının Düzenlenmesine Dair
XXXII.FASIL
Askerlerin İhtiyaçlanna, İsteklerine ve Buna Benzer İşlerine Dair
XXXIII.FASIL
Teçhizat, Silah, Cenk ve Sefer Aletlerinin Hazırlanmasına Dair
XXXIV.FASIL
Yüksek Makam Sahipleri Hata Yaptıklarında Azarlanmalanna Dair
XXXV.FASIL
Yüce Dergâh Gece Bekçilerine, Kapıcılara ve Nöbetçilere Dair
XXXVI.FASIL
Padişahın Ziyafet Vermesine ve Bu İşin Nasıl Tertip Edileceğine Dair
XXXVII.FASIL
Layık Kölelerin ve Hizmetkârların Haklarının Teslim Edilmesine Dair
XXXVIII.FASIL
İktâ, İktâ Sahipleri ile İlgili İhtiyat Tedbirleri Almaya ve Reâyâ’yı Mülkin Durumuna Dair
XXXIX.FASIL
Saltanat ve Padişahlıkta Acele Edilmemesine Dair
XL.FASIL
Hares Emîrine, Çûb-dârlara ve Saltânat İçin Siyaset İşine Dair
XLI.FASIL
İşlerden Her İşde -aziz ve celil olan- Allah’ın Kullarına Bağışta Bulunmasına Dair
XLII.FASIL

İki Memuriyetin Bir Kişiye Buyurulmamasına, İşsizlere Meşguliyet ve Memuriyet Buyurulmasına ve Mahrum Bırakılmamasına Memuriyetin Temiz Dinli ve Asil İnsanalara Verilmesine, Kötü Mezheplilerin Kendisinden ve Memleketlerden Uzak Tutulmalarına ve Sürülmelerine Dair

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir