Nöro-psikolojik Danışma- Beyin Temelli Klinik Yaklaşımlar kitabını indir

Nöro-psikolojik Danışma- Beyin Temelli Klinik Yaklaşımlar
Bu kitabın amacı, psikolojik danışma kuram ve uygulamasını hem arttırmak hem de ilerletmek hedefleri doğrultusunda nörobilimsel kavramların psikolojik danışma alanına nasıl uyarlanıp uygulanabileceği ile ilgili bir kaynak sunmaktır.
Bunu yaparak, nörobilimin anahtar ilkelerini mesleğe etkili ve sorumlu bir şekilde entegre etmenin yöntemlerini daha iyi anlama ve tanımlama umuduyla psikolojik danışmanların nörobilimi çalışmalarına nasıl yedirecekleri hakkında rehberlik sunmak ev öğrenmeyi zenginleştirmektir. 
Bu kitabı yazarken ve düzenlerken özellikle bilim ve araştırmanın kendileri için güçlü bir yön olmadığı bazı psikolojik danışmanlar için nörobilimin bunaltıcı ve korkutucu bir kavram olabileceğini anladık.
Bilimsel terminoloji, karmaşık anatomi ve teknoloji-temelli beyin ölçümleri, kolaylıkla ölçülemeyen derin varoluşsal insanî zorluklarını getiren danışanlarla yapılan günlük psikolojik danışma uygulamaları ile alakasız gibi görünebilir. Uzmanlık bilgisinin bir nörobilim uygulayıcısı olmayı gerektirmesi de aynı zamanda psikolojik danışma uygulamasının kapsamı dışında algılanabilir.
Master düzeyinde psikolojik danışma müfredatındaki ortak çekirdek dersler için bütünleştirici bir kitap olmaya ek olarak bu kitap aynı zamanda nörobilim, nöro-psikolojik danışma, beyin ve davranış, davranışın biyolojik temelleri vb. konularda uzmanlık dersleri alan hem yüksek lisans hem de doktora öğrencileri için birincil kaynak olarak da hizmet edebilmektedir.
Son olarak kitap aynı zamanda psikolojik danışma çalışmalarına nörobilimsel uygulamalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen psikolojik danışman eğitimcileri ve süpervizörler için de bir kaynak olabilir. Bu itibarla kitap geniş anlamda alanda uygulama yapan psikolojik danışmanlar, eğitimlerine devam eden psikolojik danışman eğitimi öğrencileri ve psikolojik danışman eğitimcileri ve süpervizörleri için tasarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir