Notadoku & Müzik Dersi ile İlişkilendirilmiş Zeka Oyunu kitabını indir

Notadoku & Müzik Dersi ile İlişkilendirilmiş Zeka Oyunu
“Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmenlere dayalıdır”
(Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK).
Başöğretmenimizin bu düşünceleri doğrultusunda, bu kitabın, eğitime bir nebze olsun katkı sağlayacağı inancındayım. Bu itibarla nâçizâne hazırlamış olduğum bu kitabı, başta tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize armağan ederim.
Müzik, insan hayatının genelinde mevcut durumdadır. Müzik, insanların iç dünyasını zenginleştiren ve ona anlam katabilen bir olgudur. Bu olgu, her bireyde farklı etkiler ve izlenimler oluşturur. Çünkü bireyler, bünyelerinde, değişik zaman aralıklarında farklı duyguları barındırabilmektedir. Eğitim sürecinde de öğrencilerin farklı kişilik özelliklerine ve algı düzeyine sahip olduğu düşünüldüğünde eğitim faaliyetinin çeşitli evrelerine müziğin dâhil edilmesi şüphesiz eğitimde niteliği artıracaktır.
Bu kitap, müzik dersi öğretim programına uygun bir biçimde hazırlanmıştır. İçerik olarak müzik ve zekâ oyunları etkileşimiyle disiplinlerarası öğretim yaklaşımı modeli ve yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.
Ayrıca bu kitap, öğrenci merkezli bir çalışma olup, anlaşılırlığa katkı sağlaması için bölüm ve konu başlıklarında özel numaralandırma biçimi, görsellik ve özellikle de genel öğrenci düzeyine uygun bir üslûp kullanılarak hazırlanmıştır.
Sudoku, dünyada güncelliği devam etmekte olan ve hızla artış gösteren bir zekâ oyunu türüdür. Sudoku adlı zekâ oyununun birçok alanla ilgili çeşitlendirmeleri yapılmıştır. Bu itibarla bu zekâ oyununa müzik alanını da ekleme, uyarlama düşüncesi doğmuştur. Bu doğrultuda zekâ oyunları ve müzik dersiyle disiplinlerarası çalışma uygulayarak özgün bir zekâ oyunu hazırladık.
Bu zekâ oyununa, müzikle ilgili olması bakımından “Notadoku” adını koymayı uygun bulduk    .
Notadoku, tamamen müzik dersi içerikli olarak hazırlanmıştır. Bu zekâ oyununun temel kazanımı, temel müzik yazısı ve ögelerinden biri olan notalardır.
Kitap, 6 bölümden oluşmaktadır. 1`inci bölümde, zekâ ve akıl yürütme oyunları hakkında bilgilendirme ve örneklere yer verilmiştir. 2`nci bölümde, müzik, müzik eğitimi ve öğretimi hakkında bilgilendirmeler sunulmuştur. 3`üncü bölümde, müzik tarihi, temel müzik yazısı ve ögelerine yer verilmiştir. 4`üncü bölümde, temel müzik yazı ve ögelerinden notalar hakkında ayrıntılı bilgiler, nota eğitimi için çözümlü sorular; “Notadoku Zekâ Oyunu” hakkında ayrıntılı bilgiler ile bu zekâ oyununun tanıtımı için ayrıntılı ve tam çözümlü “Notadoku Zekâ Oyunu” verilmiştir. 5`inci bölümde, çeşitli “Notadoku Zekâ Oyunları” sunulmuştur. Kitabımızın 6`ncı bölümünde ise 5`inci bölümde yer alan “Notadoku Zekâ Oyunları”nın çözümleri sunulmuştur.
Bu kitabı, müzik derslerinde mevcut olan heyecana olumlu yönde destek olması, öğrencilere müziği sevdirmesi ve öğrenci algısını geliştirmesi ümidiyle siz okurların beğenisine sunuyorum.
Kitabın, müzik dersi bağlamında tüm eğitimcilere, öğrencilere ve müzikle ilgili tüm bireylere faydalı olmasını dilerim.
Ferhat DEVECİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir