Osmanlı İstanbul’unda Esnaf ve Ticaret kitabını indir

Osmanlı İstanbul’unda Esnaf ve Ticaret
Osmanlı esnaf, zanaatkâr ve tâcirleri yüzyıllar boyu Osmanlı şehir toplumunun önemli ve büyük bir kesimini teşkil etmişlerdir.  “Esnaf ve Zanaatkârlar” ile “Ticaret” de Osmanlı iktisat tarihinin önemli alt konuları, özel ve ilgi çekici araştırma alanlarıdır. Buna karşılık, Osmanlı iktisadî ve toplumsal tarihi araştırmalarında, 1980’lere kadar esnaf ve zanaatkârlar çok az incelenmiştir. Bu tarihten sonra, anılan konularla ilgili çalışmalar artmışsa da Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa tarihi araştırmalarında esnaf ve zanaatkârlar ile ticaret konusunda yapılmış olan çalışmalara ve yayınlara bakılacak olursa bu çalışmaların çok az ve yetersiz oldukları görülmektedir.
Elinizdeki kitap Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘esnaf ve zanaatkârlar’ ve ‘ticaret’ konularına bir katkı yapmak üzere, arşiv belgeleri, şeriyye sicilleri ve diğer kaynaklara dayanarak hazırlanmış dört bölümden meydana gelmektedir. Kitabın ilk üç bölümünde yüzyıllar boyunca Osmanlı İstanbulu’nun dükkân ve çalışan sayısı olarak en kalabalık esnaf gruplarından olan bakkal, börekçi-çörekçi ve berber esnafı, idari yapıları, çalışma usulleri, yaptıkları işler, ürettikleri ve alıp-sattıkları ürünler ve toplumsal fonksiyonları ile birlikte anlatılmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise 15.-18. yüzyıllarda Osmanlı başkenti ile Kafkasya arasındaki ticaret ve deniz taşımacılığı ele alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir