Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat kitabını indir

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat
Bu eser, Osmanlıca’da, kullanılan Arapça ve Farsça asıllı kelimeleri ihtivâ etmektedir; türkçe kelimelerle Osmanlıca’ya batı dillerinden geçmiş kelimelere yer verilmemiştir. Buna mukabil: hâk, berg, hacer… gibi dilimizde kullanılmış ve alenî; âlemşümûl; beşûş; mütenekkiren… gibi kullanılmakta olan bütün osmanlıca (Arapça-Farsça) kelimeler alınmış, bu sûretle 60 bin kelimelik lûgat hazırlanmış bulunmaktadır.
(Önsöz’den)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir