Otel İşletmelerinde Pygmalıon Etkisi kitabını indir

Otel İşletmelerinde Pygmalıon Etkisi
İçindekiler
Bölüm I – Turizm Sektörü, Otel İşletmeleri ve Pygmalion Etkisi
Turizm Sektöründe Gelişmeler ve Otel İşletmeleri
Bölüm II – Liderlik Kavramı ve Pygmalion Liderlik Tipi
 
Liderlik Kavramı ve Kapsamı
Bölüm III – Pygmalion Etkisinin Otel İşletmelerinde Uygulanması
 
Araştırma Problemi
Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Araştırmanın Önemi
Araştırmanın Varsayım ve Sınırlılıkları
Araştırmanın Modeli
Evren ve Örneklem
Veri Toplama Yöntemi
Verilerin Analizi
Bulgular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir